Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Thọ

15/09/2021 15:33

Đỗ Thị Thọ thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn như sau: