Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/09/2021 12:06

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã CK: VCG) như sau: