Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người nội bộ

15/09/2021 11:38

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người nội bộ như sau: