Nghị quyết HĐQT về việc cấp bảo lãnh để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán trái phiếu quốc tế của CTCP Vinpearl

16/09/2021 17:22

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cấp bảo lãnh để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán trái phiếu quốc tế của CTCP Vinpearl như sau: