Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét 2021 so với cùng kỳ năm trước

16/09/2021 16:58

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau: