Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2107

16/09/2021 16:57

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB02MBS21CE (mã CK: CTCB2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: