Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2108

16/09/2021 16:53

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB02MBS21CE (mã CK: CSTB2108) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: