Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

16/09/2021 10:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) như sau: