Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021

27/09/2021 17:07

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau: