Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành

27/09/2021 17:04

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành như sau: