Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phùng Nguyệt Hà

07/10/2021 15:55

Phùng Nguyệt Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần FECON như sau: