Quyết định của HĐQT về việc thông qua dự thảo thỏa thuận cho vay hợp vốn giữa BIDV và VRB

12/10/2021 16:21

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua dự thảo thỏa thuận cho vay hợp vốn giữa BIDV và VRB như sau: