Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

13/10/2021 17:32

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) như sau: