Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 133.986.200.000

13/10/2021 17:22

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 133.986.200.000 như sau: