Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đại học Tân Tạo

13/10/2021 17:17

CTCP Đại học Tân Tạo thông báo  giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau: