Quyết định của HĐQT về việc thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2021

13/10/2021 16:19

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2021 như sau: