Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hạ tầng GELEX

13/10/2021 16:11

CTCP Hạ tầng GELEX báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP như sau: