Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thiết bị điện GELEX

13/10/2021 16:09

CTCP Thiết bị điện GELEX báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP như sau: