Quyết định của HĐQT về việc thỏa thuận cho vay hợp vốn cấp tín dụng đối với CTCP Thép Nam Kim giữa BIDV, BIDC và VRB

13/10/2021 13:56

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc thỏa thuận cho vay hợp vốn cấp tín dụng đối với CTCP Thép Nam Kim giữa BIDV, BIDC và VRB như sau: