Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 và Phục lục điều lệ sửa đổi

14/10/2021 16:40

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 và Phục lục điều lệ sửa đổi như sau: