Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Phan Khôi Nguyên

14/10/2021 16:32

Võ Phan Khôi Nguyên thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhưu sau: