Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

16/11/2021 15:19

 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau: