Thông báo Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình đã thực hiện việc chuyển đổi cổ phiếu OCH

17/11/2021 17:39

ông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình đã thực hiện việc chuyển đổi cổ phiếu OCH như sau: