Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Văn Sự

18/11/2021 17:29

 Bùi Văn Sự thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau: