Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân

18/11/2021 16:54

Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau: