Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH MTV Bán lẻ Gas Miền Trung

18/11/2021 15:07

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH MTV Bán lẻ Gas Miền Trung như sau: