Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

19/11/2021 16:49

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau: