Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

19/11/2021 11:43

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã CK: FTS) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau: