Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Hải

22/11/2021 17:38

Nguyễn Văn Hải thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex như sau: