Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD quý 4/2021 và các giải pháp thực hiện

22/11/2021 16:39

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông báo Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD quý 4/2021 và các giải pháp thực hiện  như sau: