Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Như Đức

22/11/2021 16:19

Lê Như Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: