Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Cổ Thị Thanh Liên

22/11/2021 16:17

Cổ Thị Thanh Liên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: