Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Quang Anh Vũ

22/11/2021 16:16

Bùi Quang Anh Vũ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: