Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Phúc

22/11/2021 16:13

Lê Quang Phúc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: