Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch

22/11/2021 15:03

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch như sau: