Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc

22/11/2021 14:06

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc như sau: