Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT công ty (kèm quy chế)

24/11/2021 17:05

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thông báo Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT công ty (kèm quy chế) như sau: