Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

24/11/2021 15:55

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ như sau: