Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Thị Vân Anh

24/11/2021 15:54

Bùi Thị Vân Anh báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings như sau: