Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tấn Danh

24/11/2021 15:52

Nguyễn Tấn Danh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: