Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

24/11/2021 14:17

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã CK: VSI) như sau: