Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 và thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/11/2021 14:05

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 và thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: