Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

24/11/2021 10:04

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội như sau: