Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

25/11/2021 17:32

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) như sau: