Quyết định của HĐQT số 28 ngày 25/11/2021

25/11/2021 17:31

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Quyết định của HĐQT số 28 ngày 25/11/2021 như sau: