Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Thị Minh Tú

25/11/2021 17:15

 Bùi Thị Minh Tú thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau: