Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 19/06/2021 đến và không bao gồm ngày 19/12/2021 và gốc trái phiếu ngày đến hạn 19/12/2021)

25/11/2021 15:22

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi Trái phiếu SCR.BOND.2018 (mã CK: SCR11816) kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 19/06/2021 đến và không bao gồm ngày 19/12/2021 và gốc trái phiếu ngày đến hạn 19/12/2021) do CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành như sau: