Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu

25/11/2021 15:18

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bô Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã CK: BAF) như sau: