Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

25/11/2021 15:14

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau: