HĐQT phê duyệt phương án và hợp cho thuê một phần diện tích trụ sở tạm thời chưa sử dụng tại tòa nhà 24 Lê Thánh Tôn

04/01/2022 15:31

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo HĐQT phê duyệt phương án và hợp cho thuê một phần diện tích trụ sở tạm thời chưa sử dụng tại tòa nhà 24 Lê Thánh Tôn như sau: